CCE English Descriptive Translation : Tenses #06 #kishan sir #Angel Eng... CCE English Descriptive Translation :  Tenses #06 #kishan sir #Angel Eng... Reviewed by Angel on 11:08:00 PM Rating: 5

Tenses કાળ આ રીતે તૈયાર કરો, ભૂલવા હશે તો પણ નહી ભૂલાય. #02 #kishan sir ...

Angel 8:25:00 PM
અંગ્રેજીમાં તમે કાળનો કાળ નહી કરો ત્યાં સુધી કાળ તમારો કાળ કરતા જ રહેશે. કાળ/Tenses આવડે એટલે અંગ્રેજીમાં બાકી બધું સરળ લાગે, આવડે, આવડે એટલ...Read More
Tenses કાળ આ રીતે તૈયાર કરો, ભૂલવા હશે તો પણ નહી ભૂલાય. #02 #kishan sir ... Tenses કાળ આ રીતે તૈયાર કરો, ભૂલવા હશે તો પણ નહી ભૂલાય. #02 #kishan sir ... Reviewed by Angel on 8:25:00 PM Rating: 5
Tenses : આ રીતે તૈયારી કરો, કાળ ભૂલવા હશે તો પણ નહી ભૂલાય. #01 #kishan s... Tenses : આ રીતે તૈયારી કરો, કાળ ભૂલવા હશે તો પણ નહી ભૂલાય. #01 #kishan s... Reviewed by Angel on 9:46:00 PM Rating: 5
TALATI & Other Exams English | Double Fillers | 81-90 | Kishan sir | Ang... TALATI & Other Exams English | Double Fillers | 81-90 | Kishan sir | Ang... Reviewed by Angel on 9:29:00 PM Rating: 5
azadikaamrutmahotsv azadikaamrutmahotsv Reviewed by Angel on 8:11:00 PM Rating: 5
Angel 9:24:00 PM
1. Video Part-1 :  Click Now 2. Video Part-2 : Click Now  Read More
Reviewed by Angel on 9:24:00 PM Rating: 5
English MCQs Short Cut Video-46 'am shall will' નું not સાથે QT | Angel ... English MCQs Short Cut Video-46 'am shall will' નું not સાથે QT | Angel ... Reviewed by Angel on 7:58:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.