આવી જ બીજી ઘણીબધી પોસ્ટ જોવા માટે હાલ જ Follow કરો👇👇👇👇
Angel English App

🔰 @angelenglishacademy 🔰

🔰 @angelenglishacademy 🔰

🔰 @angelenglishacademy 🔰

🔰 @angelenglishacademy 🔰

 

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો like, Comment, save અને Share કરવાનું ના ભૂલતા...!

 

📘 આ પ્રશ્ન એંજલની 6666 English MCQs Bookમાંથી લેવામાં આવેલ છે. જેમાં GSSSB અને અન્ય પરીક્ષાઓના 450+ Papersના ઉપર મુજબ સમજુતી સાથે ઈંગ્લીશ MCQs/Questions નો સમાવેશ કરેલ છે. (Approx 7000 English MCQs) આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે ખુબ જ મહત્વની બૂક

#angelenglishacademy

#Angel_English_Academy
#ahmedabad

#ambaji

#amdavad

#anad

#baroda

#bhavnagar
#navasari

#binsachivalay

#binsachivalayclerk

#binsachivalaygk

#binsachivalayimp

#competitiveenglish

#competitiveexams

#constable

#currentaffairs

#currentaffairsquiz

#currentgk

#dailycurrent

#dailyvocab

#dailyvocabulary

#dang


 

Reviewed by Angel on 6:42:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.