⏺આવી જ બીજી ઘણીબધી પોસ્ટ જોવા માટે હાલ જ Follow કરો👇👇👇👇
🔰 @angelenglishacademy 🔰
🔰 @angelenglishacademy 🔰
🔰 @angelenglishacademy 🔰
🔰 @angelenglishacademy 🔰

⏺જો તમને પોસ્ટ ગમે તો like, Comment, save અને Share કરવાનું ના ભૂલતા...!

📘 આ પ્રશ્ન એંજલની 6666 English MCQs Bookમાંથી લેવામાં આવેલ છે. જેમાં GSSSB અને અન્ય પરીક્ષાઓના 450+ Papersના ઉપર મુજબ સમજુતી સાથે ઈંગ્લીશ MCQs/Questions નો સમાવેશ કરેલ છે. (Approx 7000 English MCQs) આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે ખુબ જ મહત્વની બૂક

 

Reviewed by Angel on 6:45:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.